Green Care

Mitä on Green Care?

Green Care on luontoon ja maaseutuympäristöön liittyvää toimintaa, jolla edistetään ihmisten hyvinvointia ja elämälaatua. Ammattialan osaamisen mukaisesti käytetään monia erilaisia eläin- ja luontoavusteisuuden menetelmiä tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti. Green Care -yritysten palveluita ovat esim. sosiaalipedagoginen eläintoiminta, eläinavusteinen terapia, tavoitteellinen luontoliikunta, luontoavusteinen elämyspedagogiikka ja ekopsykologia, terapeuttinen puutarhanhoito, kuntouttava ja osallistava työ maatilalla ja metsässä. Toimintaa harjoitetaan tavoitteellisesti, vastuullisesti sekä ammatillisesti.

Hyvinvointia lisäävät vaikutukset syntyvät muun muassa luonnon elvyttävyyden, osallisuuden ja kokemuksellisuuden avulla. Toiminta sijoittuu usein luonnonympäristöön tai maatilalle, mutta luonnon elementtejä voidaan tuoda ja käyttää myös kaupunki- ja laitosympäristöissä.

Green Care-GREEN KARELIA –Hyvinvointia Pohjois-Karjalasta -julkaisussa lisää Green Care –yrittäjyydestä: 

Lue julkaisu tästä.

Mihin palveluihin Green Care sopii?

Green Care-toimintatapoja voidaan soveltaa esimerkiksi kuntoutuksessa, lasten ja nuorten palveluissa, ikäihmisten hoivassa, päivätoiminnassa, päihde- ja mielenterveystyössä, erityisryhmien palveluissa ja työhyvinvointitoiminnassa.

Green Care -toiminnan perusta

Green Caren kolme peruselementtiä ovat luonto, toiminta ja yhteisö. Näitä elementtejä eri tavoin yhdistämällä ja painottamalla syntyvät Green Care -toiminnan hyvinvointivaikutukset.

Luonto on Green Care -toiminnan tapahtumapaikka, kohde tai väline. Luontoa käytetään edistämään, vahvistamaan tai nopeuttamaan asetettuja tavoitteita. Luontoelementti voi sijaita maalla tai kaupungissa, ja se voi tarkoittaa niin viherkasveja kuin kokonaista metsää. Luonto toiminnan ympäristönä voi olla erämaaluontoa, hoidettua metsää, puistoa, puutarhaa tai maatila kotieläinsuojineen. Eläimet ovat yksi keskeinen Green Care -toiminnan luontoelementti.

Toiminta yhdistää ihmisen ympäristöönsä ja luo mahdollisuuden kokemuksille ja oppimiselle. Luonto, kuten metsä, puutarha, maatilaympäristö eläimineen, tarjoaa virikkeelliset puitteet monenlaiseen tekemiseen ja kokemiseen. Tekeminen tuottaa yleensä mielihyvää ja aktivoi. Luonnossa toimiminen voi olla myös vähäeleistä, kuten maiseman tai eläinten havainnointia ja rauhoittumista.

Yhteisö mahdollistaa osallisuuden. Vuorovaikutteisuus kiinnittää yksilön yhteisöön ja voi tuoda hyväksynnän tunteen. Parhaassa tapauksessa yhteisön tuki suojelee terveyttä ja lisää toiminnan vaikuttavuutta. Osallisuuden tuntu Green Care -toiminnassa voi syntyä paitsi vuorovaikutuksessa ihmisten, myös eläinten, luonnon tai tietyn paikan kanssa.

Green Care -laatumerkit

Green Care -laatumerkit LuontoHoiva Laatua ja LuontoVoima Laatua kertovat, että palveluntuottaja toimii Green Care -toimintatavan mukaisesti ja palvelu tuotetaan ammatillisesti, tavoitteellisesti ja vastuullisesti.

Mukaan toimintaan

Green Care Itä-Suomi on alueellinen yhdistys, joka edistää luonnon hyvinvointivaikutuksiin perustuvaa palvelutoimintaa.

Liity jäseneksi

Yhteystiedot

Johanna Rinnekari, ProAgria Pohjois-Karjala 
Puhelin +358 40 301 2441, johanna.rinnekari@proagria.fi

Katri Palpatzis, Karelia Ammattikorkeakoulu

Puhelin +358 50 405 9986, katri.palpatzis@karelia.fi

Pj. Riina Harinen, Green Care Itä-Suomi alueyhdistys
Puhelin +358 45 319 5145, info@onnenpisara.fi