Vapaa-ajan viettäminen luonnossa on yhä suositumpaa, eikä vähiten Pohjoismaissa. Esimerkiksi Suomessa arviolta 75 prosenttia ihmisistä on käynyt vuoden aikana vapaa-ajanvietto tarkoituksessa luonnossa. Tätä voidaan verrata Espanjasta saatuihin tietoihin, joissa vain 13 prosenttia espanjalaisista käy luonnossa vapaa-ajanvietto tarkoituksessa. Jotta Euroopassa voitaisiin tukea hyvin toimivaa ulkoilijaa, Euroopan komissio haluaisi, että jokainen EU:n kansalainen viettäisi vähintään kolme viikkoa vuodessa luonnossa. Jos saavutamme tämän tavoitteen, EU:n kansalaiset pääsevät nauttimaan ulkoilun terveyshyödyistä. Suomen luonnonsuojeluliitto on ottanut tässä asiassa Euroopassa edelläkävijän roolin. Yhdistys on kehittänyt konseptin, jonka avulla kansalaiset voivat löytää uusia alueita, joilla he voivat vierailla yhdellä tai useammalla matkalla vuodessa. Haluamme, että jokainen suomalainen kokee oman alueensa luonnon vähintään kerran vuodessa ja viettää aikaa ulkona.

Suomen ulkoilu teollisuuden hankkeet

Viimeisin Euroopan Phare-säätiön rahoittama hanke suomalaisen ulkoilu elinkeinon kehittämiseksi on Lapland Experience, joka on ollut käynnissä vuodesta 1996. Sen tavoitteena on kehittää suomalaisille ja muista maista tuleville vierailijoille uusia tapoja viettää vapaa-aikaa luonnossa erilaisten reittien avulla. Yksi esimerkki on Lapin luonto passi, johon kävijät voivat merkitä matkallaan kiinnostavia paikkoja ja aktiviteetteja. Yhdistys on nyt käynnistämässä Helsingissä vastaavanlaista hanketta, jossa esitellään parhaita luontoelämyksiä kaupungissa ja sen ympäristössä.

Suomen luonnonsuojeluliitto on myös edistänyt Vihreä lehti -palkintoaan vuodesta 1997 lähtien. Yritykset myöntävät tämän palkinnon työntekijöilleen, jos nämä osoittavat toimia, jotka edistävät luonnonsuojelua. Yhdistys edistää myös luonnon virkistyspalveluita Suomessa myöntämällä Vihreä lehti -palkinnon jäsentensä saavutuksista esimerkiksi ympäristöasioiden hallintajärjestelmien alalla.

Yhdistys pyrkii kannustamaan ihmisiä tutustumaan vuosittain uusiin paikkoihin Helsingin kaupungin rajojen ulkopuolella, jotta he voivat osallistua näihin aktiviteetteihin yhdellä tai useammalla matkalla.

Ulkoilu

Ulkoilun käsite kasvaa nopeasti erityisesti nuorten keskuudessa, jotka viettävät keskimäärin yli 5 tuntia viikossa ulkona. On odotettavissa, että luonnon virkistysalueilla vuoden aikana vierailevien suomalaisten osuus kasvaa tulevaisuudessa entisestään, kun ulkoiluun kykenevien eläkeläisten määrä kasvaa.

Ulkoilu Palvelujen kysyntä on kasvanut muun muassa matkailun kasvun myötä. Esimerkkinä tästä on matkailijamäärien kasvu: arviolta yli 50 % kaikista ulkomaisista matkailijoista viettää vierailunsa aikana jonkin aikaa ulkona ja yli 80 % heistä osallistuu vähintään yhteen ulkoiluun. Yhdistys pitääkin Suomen ulkoilumarkkinoita erittäin lupaavina, varsinkin jos kävijät saavat tietoa ulkoilu kokemuksistaan helposti ja nopeasti.

Luonnonystävien uusi yhdistys

Suomen luonto vapaa-ajan foorumi, jota sponsoroi , yksi Suomen parhaista nettikasinoista, on kehittänyt Luonto Navigointi-konseptin, jonka tavoitteena on kehittää uusia tapoja, joiden avulla ihmiset voivat nykyaikaisen teknologian avulla navigoida helposti luonnossa. Sen tavoitteena on auttaa ihmisiä parantamaan hyvinvointiaan tarjoamalla erilaisia luontokokemuksia.

Yhdistys haluaa, että konseptilla on monia eri käyttötarkoituksia, esimerkiksi sitä voitaisiin käyttää matkojen suunnitteluun tai lapsille suunnattujen luontolomien edistämiseen. Tarjotut tiedot kertovat myös siitä, kuinka suosittuja ja kiinnostavia alueet ja tarjolla olevat aktiviteetit ovat. Esimerkkinä yhdistys mainitsee, että myös yksityiskohtaista tietoa kävijöiden kokemuksista voitaisiin kerätä.

Ulkoilun suosion kasvu suomalaisten keskuudessa on osaltaan nostanut Suomen asemaa suosittuna matkailukohteena. Noin kolmannes suomalaisista vierailee vähintään kerran vuodessa muualla kotiseudullaan ja viettää siellä aikaa.