Opinnäytetyöt

Opinnäytetyöt Green Care -menetelmistä

Green Care - GREEN KARELIA -hankkeessa toteutetaan opinnäytetöitä Karelia Ammattikorkeakoulun ja Savonia-Ammattikorkeakoulun opiskelijoiden toimesta. Opinnäytetöiden aihepiirinä ovat luontolähtöiset Green Care -sosiaali-, terveys-, kasvatus- ja matkailupalvelut. Kiitos kaikille opinnäytetöiden tekijöille ja ohjaajille! 

Tutustu opinnäytetöihin

Minna Karpow ja Johanna Väisänen

Karelia Ammattikorkeakoulun sosionomi-opiskelijoiden toiminnallinen opinnäytetyö.

Metsästä voimaa ryhmätoimintamalli - Työstressistä elpyminen luontoavusteisten menetelmien avulla

Linda Hänninen

Savonia-Ammattikorkeakoulun sosionomi (AMK) -tutkinnon opinnäytetyö.

Päiväkotiryhmän maatilavierailu - Toimintamallikortit

Elina Lindroos

Karelia Ammattikorkeakoulun Fysioterapiakoulutuksen opinnäytetyö 2017

Minna Kuittinen ja Maria Mäkitalo

Kontiaisen vinkit luontotoimintaan -paketti perustuu Karelia-ammattikorkeakoulun fysioterapiakoulutuksen opinnäytetyöhön "Kontiaisen Kuntopolku - mielenterveysnuorten kuntoutumista tukeva ulkoilureitti."

Kontiaisen vinkit luontotoimintaan

Rantala Annariikka ja Viikilä Rea

Laurea-ammattikorkeakoulun Hoitotyön koulutusohjelman (sairaanhoitaja AMK) opiskelijoiden opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda malli, joka kokoaa yhteen erilaisia vihreän hoivan menetelmiä, helpottaa niiden löytämistä ja antaa ideoita niiden käyttöön ottamisessa.

http://greencaremalli.com/

Green Care -malli

Kareinen Katja, Kettunen Meri ja Turpeinen Rebekka

Karelia-ammattikorkeakoulun sosiaalialan koulutusohjelman opiskelijoiden opinnäytetyössä selvitettiin Siun Soten kuntouttavan työtoiminnan asiakkaiden kokemuksia Green Care -menetelmin toteutetusta työtoiminnasta pilottikokeilussa Joensuussa.

Asiakkaiden kokemuksia kuntouttavasta Green Care -työtoiminnasta

Mukaan toimintaan

Green Care Itä-Suomi on alueellinen yhdistys, joka edistää luonnon hyvinvointivaikutuksiin perustuvaa palvelutoimintaa.

Liity jäseneksi

Yhteystiedot

Johanna Rinnekari, ProAgria Pohjois-Karjala 
Puhelin +358 40 301 2441, johanna.rinnekari@proagria.fi

Katri Palpatzis, Karelia Ammattikorkeakoulu

Puhelin +358 50 405 9986, katri.palpatzis@karelia.fi

Pj. Riina Harinen, Green Care Itä-Suomi alueyhdistys
Puhelin +358 45 319 5145, info@onnenpisara.fi