Juuan Hoito ja Hoiva

Työikäiset , Vanhukset, Erityisryhmät
Hoivapalvelut, Fysiologinen kuntoutus, Sosiaalinen kuntoutus, Psykoterapia, neuropsykologinen kuntoutus, Muu asiantuntemusala, Erityisryhmien liikunta-, virkistys- tai virikepalvelut, Tavoitteellinen luontoliikunta

Kohteen kuvaus

Juuan Hoito ja Hoiva Oy on perustettu vuonna 1999. Se on yksityinen hoiva-alan yritys, jonka asiakasryhmiä ovat mielenterveyskuntoutujat, ikäihmiset ja muistisairaat. Yrityksellä on kaksi ympärivuorokautisen palveluasumisen hoitokotia, Tetriaho ja Tetritupa, joissa on yhteensä 65 asukaspaikkaa. Yritys tarjoaa myös kotihoitoa Juuan kunnan alueella. Juuan Hoito ja Hoiva Oy sekä Nurmeksessa toimiva Pielisen-Karjalan Dementiakoti Oy toimivat samalla omistajapohjalla ja muodostavat yhdessä Vihreä hoiva -brändin. Hoitokodit saivat ensimmäisenä Pohjois-Karjalassa valtakunnallisen Green Care LuontoHoiva Laatua-merkin elokuussa 2017.

Luontolähtöisyys arvona

Yrityksen arvoja ovat luotettavuus, yhteisöllisyys, osallisuus ja luontolähtöisyys. Arvojensa mukaisesti yritys toimii niin, että jokainen asukas kohdataan yksilönä ja hän on itse omaistensa kanssa aktiivisena suunnittelemassa omaa kuntoutustaan ja asumistaan. Samoin kotihoidossa palvelut räätälöidään asiakkaan tarpeen mukaan, hoito- ja hoivapalveluiden lisäksi tarjoamme kokonaisvaltaista apua kotona asumisen tukemiseen. Kotihoidon palveluihimme voidaan liittää esimerkiksi kotisairaanhoitoa, siivousta, asiointipalveluja, fysioterapiaa ja talonmiespalveluita.

Luonto-, puutarha- ja eläinavusteiset menetelmät ovat olleet yrityksen arvoissa ja toiminnassa mukana alusta alkaen. Liikumme asukkaiden kanssa luonnossa muun muassa kalastaen, marjastaen ja nuotioretkiä tehden. Yrityksellä on oma noin 5 hehtaarin suuruinen tontti, jolla sijaitsee puutarha kasvihuoneineen ja marjapensaineen, ulkosauna, grillikota ja navetta. Yrityksellä on omia eläimiä (lampaita, kanoja, koira ja kissoja), joiden hoitoon asukkaat osallistuvat päivittäin. Green Care -toiminta on yrityksessä suunnitelmallista ja pitkäjänteistä ja se on tuotu osaksi jokapäiväistä arkea. Osansa antaa hoitokotien oma keittiö, joka käyttää oman puutarhan tuotteita ruuanvalmistuksessa. Itse valmistettu ruoka on tuoretta ja maistuvaa kotiruokaa ja asukkaiden toivomukset ja ruokavaliot on helppo huomioida ruokalistojen suunnittelussa.

Vahvalla ammattitaidolla

Työntekijämme ovat oman alansa (sote, keittiö, kiinteistönhuolto, taloushallinto) ammattilaisia ja sen lisäksi heitä on koulutettu Green Care -toimintaan vuosien mittaan sekä ulkoisin että sisäisin koulutuksin. Henkilökunnallamme on myös valtavasti osaamista ja kokemuksellista tietoa esimerkiksi luonnossa liikkumisesta, puutarhasta, eläimistä tai kädentaidoista. Kannustamme henkilökuntaa käyttämään osaamistaan ja harrastuneisuuttaan työssään, siitä on hyötyä sekä asukkaillemme että henkilöstön työssä viihtymiselle. Myös suhde asukkaiden ja työntekijöiden välillä paranee ja tiivistyy, kun yhdessä tekeminen on monipuolista eikä keskity vain asukkaan sairauden hoitoon.

Green Care -toiminnan hyödyt

Green Care -toiminnasta saadaan paljon erilaisia hyötyjä, eri asukkaiden kanssa hyödyt voivat olla fyysisiä, psyykkisiä ja/tai sosiaalisia. Asukkaiden päivistä saadaan mielekkäitä ja vaihtelevia, luontotoiminnot aktivoivat heitä liikkumaan ja ulkoilemaan. Sosiaalisuus sekä asukkaiden kesken että henkilökunnan kanssa lisääntyy. Teemme yhteistyötä myös esimerkiksi kolmannen sektorin toimijoiden kanssa, jolloin asukkaiden elämänpiiriä saadaan pidettyä laajempana. Liikumme myös hoitokodin ulkopuolella erilaisissa tapahtumissa ja retkillä.

 

Yhteystiedot

Yhteyshenkilö

Juhani Kuittinen

Osoite

Tetriahontie 10
83900 Juuka

Puhelin

040 138 8654

Sijainti kartalla

Kuvia kohteesta

Mukaan toimintaan

Green Care Itä-Suomi on alueellinen yhdistys, joka edistää luonnon hyvinvointivaikutuksiin perustuvaa palvelutoimintaa.

Liity jäseneksi

Yhteystiedot

Johanna Rinnekari, ProAgria Pohjois-Karjala 
Puhelin +358 40 301 2441, johanna.rinnekari@proagria.fi

Katri Palpatzis, Karelia Ammattikorkeakoulu

Puhelin +358 50 405 9986, katri.palpatzis@karelia.fi

Pj. Riina Harinen, Green Care Itä-Suomi alueyhdistys
Puhelin +358 45 319 5145, info@onnenpisara.fi