Rantakylän Fysikaalinen Hoitolaitos Ky

Lapset , Nuoret , Työikäiset , Vanhukset, Erityisryhmät
Fysiologinen kuntoutus, Ennalta ehkäisy, varhainen puuttuminen, Erityisryhmien liikunta-, virkistys- tai virikepalvelut, Työhyvinvointitoiminta , Tavoitteellinen luontoliikunta

Kohteen kuvaus

Rantakylän Fysikaalisen Hoitolaitoksen palveluihin kuuluvat tuki- ja liikuntaelinsairauksien fysioterapia, neurologinen fysioterapia, toimintaterapia, hieronta, liikuntaryhmä- ja kuntosalitoiminta, personal trainer –palvelut, kuntotestaus ja ohjaus. Yrityksemme on perustettu vuonna 1984.  Yrityksessä työskentelee kuusi fysioterapeuttia ja toimintaterapeutti.

Käytämme Green Care -työotetta ja -menetelmiä fysio- ja toimintaterapiassa mm. vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen asiakkaiden parissa. Green Care voi toimia motivaatiotekijänä, päämääränä ja menetelmänä kuntoutujan kokonaistavoitteiden saavuttamiseksi. Kuntoutuksen tavoitteet ja menetelmät suunnitellaan aina yksilöllisesti asiakkaan kanssa. GC tuo vaihtelua ja monipuolisuutta perinteiseen kuntoutukseen ja lisää omalta osaltaan myös työhyvinvointia.

Terapia voidaan toteuttaa lähimetsässä tai maastossa, joen varressa olevalla luontoalueella, leikkikentillä tai asiakkaan arkiympäristön läheisyydessä olevassa metsässä, puistossa tai omassa pihassa tai puutarhassa. Vuosittain olemme järjestäneet myös yhteisen retken vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen asiakkaille Utran saareen.

Luontoelementteinä toimivat metsän ja puistojen kasvit, marjat, sienet ja yrtit, vesistöt, linnut ja eläimet. Luonnonmateriaaleja hyödynnetään mm. toimintaterapiassa askartelussa ja ruuan laitossa. Luonto ja luonnonmateriaalien käyttö mahdollistavat monien aistien harjaannuttamista; näkö, tuoksu, tunto ja maku.

Luonto järjestää, mitä parhaan mahdollisuuden luonnolliseen motoriikan harjoittamiseen sekä sydän- ja verenkiertoelimistön kuormittamiseen epätasaisine maastoineen sekä kaatuneiden puiden ylityksineen. Luonnossa liikkuminen harjaannuttaa tasapainoa ja koordinaatiokykyä, parantaa hieno- ja karkeamotoriikkaa sekä tuo voimaa ja vahvuutta kehonhallintaan. Terapiapalveluissa oleellinen osa on ohjata kuntoutujaa omatoimiseen liikkumiseen, ja luonto on erinomainen keino saada kuntoutuja motivoitumaan liikkumisesta myös vapaa-ajallaan. Raitis ilma, kirkkaat värit, metsä, vesistöt, sääolosuhteet ja luonnon äänet haastavat ja motivoivat kuntoutujaa.

Erityisesti lasten kanssa luonnossa keskittymis- ja havannointikykyä sekä vaarantajua (liukas, jyrkkä, kylmä..) voidaan harjoitella. Metsä rauhoittaa sekä mieltä että kehoa. Kokemus ”olla yhtä luonnon kanssa” rentouttaa ja tuo uutta perspektiiviä. Jaetut kokemukset terapeutin ja mahdollisesti toisen kuntoutujan kanssa vahvistavat terapiasuhdetta ja sosiaalista pystyvyyttä ja osallisuutta. Luonnossa toimiminen, näkyvän aikaansaaminen tuo kuntoutujalle voimaannuttavia kokemuksia, vahvistaa itsetuntoa ja pystyvyyden kokemuksia. Tavoitteenamme on hakea Green Care LuontoHoiva -laatumerkkiä.

 

Yhteystiedot

Yhteyshenkilö

Sari Vänskä

Osoite

Puronsuunkatu 1 A
80160 Joensuu

Puhelin

046 922 3022

Sijainti kartalla

Kuvia kohteesta

Mukaan toimintaan

Green Care Itä-Suomi on alueellinen yhdistys, joka edistää luonnon hyvinvointivaikutuksiin perustuvaa palvelutoimintaa.

Liity jäseneksi

Yhteystiedot

Johanna Rinnekari, ProAgria Pohjois-Karjala 
Puhelin +358 40 301 2441, johanna.rinnekari@proagria.fi

Katri Palpatzis, Karelia Ammattikorkeakoulu

Puhelin +358 50 405 9986, katri.palpatzis@karelia.fi

Pj. Riina Harinen, Green Care Itä-Suomi alueyhdistys
Puhelin +358 45 319 5145, info@onnenpisara.fi