Valpas Ratkaisut Oy

Lapset , Nuoret , Työikäiset , Vanhukset, Erityisryhmät
Hoivapalvelut, Fysiologinen kuntoutus, Sosiaalinen kuntoutus, Psykoterapia, neuropsykologinen kuntoutus, Ennalta ehkäisy, varhainen puuttuminen, Päivätoiminta, Kuntouttava työtoiminta, Kasvatus , Perhetukitoiminta, Erityisryhmien liikunta-, virkistys- tai virikepalvelut, Työhyvinvointitoiminta , Tavoitteellinen luontoliikunta, Muut tavoitteelliset virkistys- tai hyvinvointipalvelut

Kohteen kuvaus

Valpas Ratkaisut Oy tarjoaa palveluita maahanmuuttajille, ikäihmisille, kehitysvammaisille ja lapsiperheille. Konserniimme kuuluu Lieksan kristillinen opisto. 

Luonnonkaunis, monipuolinen maaseutuympäristö vahvuutena

Toimipisteemme ovat hajautuneet ympäri Lieksaa. Opisto sijaitsee luonnonkauniilla paikalla Viekijärven rannalla ja Vastaanottokeskus Märäjälahti sijaitsee Pielisen rannalla. Niiden ympäristö sopii hyvin luontoavusteiseen toimintaan. Muut toimipisteemme sijaitsevat keskustan läheisyydessä. Ympäröivät metsät, peltoalueet ja vesistöt tarjoavat monipuolisen ympäristön toteuttaa myös koulutustoimintaa soveltuvin osin luontoa hyödyntäen. Opiston oppiaineista mm. liikunta, ympäristöoppi, historia, matematiikka ja biologia ovat sellaisia, joissa opetusta voidaan toteuttaa luontoa hyödyntäen ja oppiainerajat ylittäen. Opistolla järjestetään säännöllisesti ulkoilupäiviä, pihatalkoita ja linnunpönttötalkoita. Rannalla oleva grillikatos on opiston asuntolassa asuvien ahkerassa käytössä ympäri vuoden, siellä paistuvat letut ja makkarat ja saaliiksi saadut kalat.

Opiston ympäristö ja sijainti maaseudulla on vahvuus ja mahdollisuus, jota olemme hyödyntäneet tehokkaasti jo yli 70 vuotta. Luontolähtöiseen toimintaan lähdettiin, koska luonnolla on kuntouttava ja voimaannuttava vaikutus kaikkiin toimintakyvyn ulottuvuuksiin, fyysiseen, psyykkiseen, sosiaaliseen ja kognitiiviseen toimintakykyyn.

Nuoret, nuoret aikuiset, työikäiset, ikäihmiset asiakkaina

Nyt erityisesti Sosiaalisen vahvistamisen-hankkeen (SosVa) myötä kohderyhmänä ovat nuoret ja nuoret aikuiset, jotka ovat syrjäytymisvaarassa ja joiden alentunut sosiaalinen tai psykososiaalinen toimintakyky heikentää tai estää normaalina pidetyistä sosiaalisista tilanteista suoriutumisen, opiskelun, työllistymisen tai osallistumisen kuntouttavaan työtoimintaan. Tarjoamme nuorille luonto- ja eläinavusteista toimintaa, joissa luontoa ja luonnonmateriaaleja käytetään tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti hyväksi nuorten voimavarojen sekä vahvuuksien tunnistamiseen ja vahvistamiseen, eri aistikanavien aktivoimiseen ja tunteiden hallintaan. Toiminnassamme voidaan tarpeen mukaan yhdistää eri Green Care -menetelmiä NLP- ja Nepsy- ohjaukseen.

Ikäosaamispalveluissa käytämme Luontohoivaa luontoavusteisesti kuntoilemalla asiakkaan kanssa luonnossa, huomioiden luonnon kokonaisvaltaisesti. Kuntoiltaessa sisätiloissa luontoelementtejä tuodaan myös sisälle. 

Moniammatillinen työyhteisö

Konsernissamme on pääsääntöisesti kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan osaajia: opetusalan henkilöstöä, lähihoitajia, sairaanhoitajia, terveydenhoitaja, fysioterapeutti, sosionomeja sekä tanssi- ja taideterapeutti, merkonomeja, insinöörejä, tietotekniikan osaajia yms. Konsernimme työllistää tällä hetkellä 72 henkilöä.

Lähes koko opetushenkilöstö on käynyt Neuropsykiatrisen valmentaja-koulutuksen.  Lisäksi konsernissamme on työntekijöillä laaja-alaisesti erilaista täydennyskoulutuksilla hankittua osaamista, kuten esimerkiksi kinestetiikassa.

Suuri osa henkilökunnasta on aktiivisia luonnossa liikkujia, joten se on elementtinä tuttu ja sitä osataan hyödyntää.

Yhteystiedot

Yhteyshenkilö

Petri Pehkonen

Osoite

Pielisentie 2-6
81700 Lieksa

Puhelin

040 509 9644

Sijainti kartalla

Kuvia kohteesta

Mukaan toimintaan

Green Care Itä-Suomi on alueellinen yhdistys, joka edistää luonnon hyvinvointivaikutuksiin perustuvaa palvelutoimintaa.

Liity jäseneksi

Yhteystiedot

Johanna Rinnekari, ProAgria Pohjois-Karjala 
Puhelin +358 40 301 2441, johanna.rinnekari@proagria.fi

Katri Palpatzis, Karelia Ammattikorkeakoulu

Puhelin +358 50 405 9986, katri.palpatzis@karelia.fi

Pj. Riina Harinen, Green Care Itä-Suomi alueyhdistys
Puhelin +358 45 319 5145, info@onnenpisara.fi