Vihreä Hyvinvointi Oy

Lapset , Nuoret , Työikäiset , Vanhukset, Erityisryhmät
Fysiologinen kuntoutus, Sosiaalinen kuntoutus, Ennalta ehkäisy, varhainen puuttuminen, Erityisryhmien liikunta-, virkistys- tai virikepalvelut, Tavoitteellinen luontoliikunta

Kohteen kuvaus

Vihreä Hyvinvointi Oy tuottaa kahta erilaista Green Care -palvelua; luontokuntoutusta sekä Green Care -asiantuntijapalveluita. Luontomenetelmiä hyödyntävät fysioterapiapalvelut painottuvat erityisryhmiin ja neurologisiin asiakkaisiin. Fysioterapiapalveluissamme korostuu asiakaslähtöinen toimintaideologia, vaikuttavien menetelmien käyttö ja tavoitteellisuus. Kuntoutuksen sisältö suunnitellaan yhdessä asiakkaan, läheisen ja hoitoyksikön henkilökunnan kanssa. Näin kuntoutustyöhön saadaan otettua huomioon kokonaisvaltainen toiminta ja siihen soveltuvat tavoitteet. Luontomenetelmissä viitekehyksenä toimii eko- ja ympäristöpsykologinen ideologia, jossa luontomenetelmien tarkoitus on helpottaa, vahvistaa ja nopeuttaa intervention terapeuttista, kuntouttavaa tai ohjauksellista tavoitetta. Yksilöllisen fysioterapian lisäksi tarjoamme myös ryhmäkuntoutuspalveluita yksityisille asumispalveluyksiköille.

Green Care-asiantuntijapalvelut on suunnattu sosiaali- ja terveyspalvelusektorille, jossa tarjoamme palvelumuotoilua sekä koulutuspalveluita niin yksityisille hoiva- ja kuntoutusalan organisaatioille kuin myös oppilaitoksille. Asiantuntijapalveluissamme korostuvat viimeisimmän tutkimustiedon ja vankan luontolähtöisten palveluiden työkokemus erilaisten asiakkaiden ja toimintaympäristöjen parissa.

Toimin fysioterapeuttina neurologisten ja erityisryhmien kanssa kymmenen vuotta työssä, jossa pääsin kokemaan ja todistamaan, miten luontoympäristössä harjoittaminen tuotti niin paljon enemmän hyvinvointivaikutuksia kuin sisätiloissa toteutetussa perinteisessä medikaalisessa kuntoutustoiminnassa. Erityisesti kuntoutusmotivaatio ja merkityksellinen toiminnan kokeminen asiakkaissa oli aiempaan verrattuna selkeä muutos. Tämä luonnollisesti näkyi positiivisina kerrannaisvaikutuksina heidän hyvinvoinnissaan ja elämän eri osa-alueissa. Tämä kokemus herätti kiinnostusta lähteä jatkamaan ja lisäämään luontolähtöisen kuntoutustoiminnan toteuttamista oman yritystoiminnan kautta. Vuonna 2012 minulle tuli loistava tilaisuus lähteä toteuttamaan tätä visiotani erään kehitysvammaisille suunnatun Green Care-hankkeen kautta, jossa toimin projektipäällikkönä. Tästä lähtien olenkin yrityksessäni päässyt laajentamaan osaamistani toteuttamalla kuntoutustyön lisäksi Green Care -aiheisia tutkimus- sekä koulutuspalveluita yksityisille sosiaali- ja terveyspalveluiden organisaatioille.

Pohjakoulutukseltani olen fysioterapeutti ja nykyisin takataskusta löytyy myös ylemmän ammattikorkeakoulun maisterin paperit kuntoutuksen asiantuntija-tutkinnosta sekä ammatillisen opettajan pätevyys. Lisäksi teen Green Care -aiheista gradua Jyväskylän yliopistoon ja tavoitteena jatkaa väitöskirjan tekemiseen luontolähtöisien elementtien hyvinvointivaikutuksista erityisryhmien kuntoutustyössä. Yhden miehen yrityksessäni olen toiminut 12 vuotta erityisesti neurologisissa, geriatrisissa ja työikäisten kuntoutuksessa.   Green Care -toiminnan osalta olen vuodesta 2012 lähtien työskennellyt monissa valtakunnallisissa ja alueellisissa Green Care -palvelumuotoilujen kehittämishankkeissa erityisasiantuntijana. 

Yhteystiedot

Yhteyshenkilö

Teemu Peuraniemi

Osoite

Aittolammentie 17 M 40
70780 Kuopio

Puhelin

050 367 0724

Sijainti kartalla

Kuvia kohteesta

Mukaan toimintaan

Green Care Itä-Suomi on alueellinen yhdistys, joka edistää luonnon hyvinvointivaikutuksiin perustuvaa palvelutoimintaa.

Liity jäseneksi

Yhteystiedot

Johanna Rinnekari, ProAgria Pohjois-Karjala 
Puhelin +358 40 301 2441, johanna.rinnekari@proagria.fi

Katri Palpatzis, Karelia Ammattikorkeakoulu

Puhelin +358 50 405 9986, katri.palpatzis@karelia.fi

Pj. Riina Harinen, Green Care Itä-Suomi alueyhdistys
Puhelin +358 45 319 5145, info@onnenpisara.fi