ydinkaupugin elämiä

Vuorovaikutuksellinen suhde ihmisen ja läheisen eläimen kanssa edistää terveyttä usealla eri tavalla. Eläimet auttavat meitä käsittelemään omia tunteitamme, muistojamme ja kokemuksiamme. Ne lievittävät stressiä sekä yksinäisyyttä. Niiden läsnäolo koetaan rauhoittavana. Eläimet myös alentavat verenpainettamme ja hidastavat sykettä. Eläimet siis tarjoavat meille audiovisuaalista ja tuntoaistillista stimulaatiota, jonka on mahdollista edistää hyvinvointiamme kemiallisten prosessien kautta.

Siitä sukupolvesta, joka nyt elää vanhuuttaan, on moni nuoruudessaan elänyt elämää, johon eläimet ovat vahvasti kuuluneet sekä työtovereina, että elannonlähteenä. Oman talon kotieläimiin saattoi olla hyvinkin henkilökohtaiset suhteet. Eläinten läheisyys myös vanhuudessakin, voi siis olla monelle ikääntyneelle toivottua. Ikääntyneelle lemmikki tai vieraileva eläin, voi tuoda myös helpotusta yksinäisyyden kokemukseen. Jo puiston tai pihan lintujen ruokkiminen voi tarjota seuraa ja tekemistä arkeen. Koiralle taas voi kertoa tarinoita tai uskoitua murheistaan ja pohtia niihin ratkaisuja.

Palvelukodeissa monet ikääntyneet viettävät mielellään aikaa eläimen seurassa, taputtelevat niitä, juttelevat niille ja joskus jopa kävelevät eläin seuranaan. Tämänkaltaisen toiminnan on palvelukodeissa havaittu kasvattavan ikääntyneiden yleistä aktiivisuutta ja saavan asukkaat liikkeelle sängynpohjasta ja olemaan kontaktissa muiden ihmisten kanssa, joka taas edelleen mahdollistaa erilaisia virkistys- ja harrastetoimintoja.

Kun eläimiä käytetään hoidon tukena, voidaan puhua kahdenlaisesta toiminnasta. Eläinavusteisesta toiminnasta ja eläinavusteisesta terapiasta. Eläinavusteisella toiminnalla tarkoitetaan virkisty- ja harrastetoimintaa, jolloin toiminta on usein vapaaehtoisuuteenperustuvaa, eikä toimintaa osallistuville ole yksilöllisiä tavoitteita, joihin eläinavusteisella toiminnalla pyrittäisiin. Eläinavusteinen toiminta on luonteeltaan enemmän spontaania, ja sen tarkoituksena on tuottaa mielihyvää ja sitä kautta edistää ihmisen hyvinvointia. Eläinavusteinen terapia sen sijaan, on terapiatyön ammattilaisten ohjaamaa tavoitteellista, pitkäjänteistä toimintaa.

Lemmikit / Tuotantoeläimet

Myös kaupunkialueella lemmikit voivat olla osa hoivakodin elämää. Lemmikkien avulla useat positiiviset vaikutukset hoivakodin asukkaille ovat mahdollisia. Pysyvästi laitoksessa asuvien lemmikkien avulla on niihin mahdollista luoda kiintyneempi suhde, joka taas auttaa vahvempien positiivisten vaikutusten kokemisessa. Lemmikkieläintä helliessä mieliala kohoaa ja turvallisuuden tunne kasvaa.

Kaupunkiolosuhteissa voi lemmikkinä olla muun muassa

Kissa

Koira

Lintu

Pieni jyrsijä

Akvaariokaloja

Kanoja

Kaneja

Eri kaupunkien säädökset ja käytännöt tulee tuotantoeläimiksi laskettavien eläintenkohdalla ottaa hankinnassa huomioon. Esimerkiksi kanoja voi yleensä pitää myös taajama-alueella sekä kaupungissa, kunhan siitä ilmoittaa valvovalle viranomaiselle (Evira, maaseutuelinkeinoviranomainen, ympäristöviranomainen). Eläimiä, kuten kesäkanoja tai -lampaita, voi myös vuokrata kesäksi tms. erikseen sovittavaksi ajanjaksoksi niiden tuotantoon erikoistuneilta maatiloilta, jolloin eläinten ei välttämättä tarvitse olla omia eikä asua pysyvästi hoivakodissa.

Lue lisää:

Eviran ohjeistus kesäkanojen pitäjille

Suomen Kanayhdistys ry. Kesäkanan hankkiminen ja pito

Eviran ohjeistus kesä- ja lemmikkilampaiden pitäjille

Suomen Lammasyhdisty ry. Kesälampaiden myynti ja vuokraus

Suomen Kani- ja jyrsijäliitto

Helsingin Akvaarioseura

Lemmikkieläimet ja ihmisen terveys

Terapiaeläimet / Kaverieläimet

Eläinten läsnäolosta on hyötyä myös silloin, vaikka eläin olisi läsnä vain vähän aikaa. Pysyvien eläinasukkaiden vaihtoehtona, tai niiden rinnalla, voi hoivakodeissa vierailla eri eläimiä. Terapia- tai kaverieläimet ovat eläimiä, joiden ohjaajilla on yleensä jokin koulutus tai kurssitus tehtävään (ei kuitenkaan välttämättä sosiaali- ja terveysalalta). Eläinten omistajilla/ohjaajilla on pedagogista ymmärrystä sekä osaamista eläimen hyödyntämisestä kuntouttavassa työssä. Terapia- ja kaverieläinten vierailut voidaan sopia tarpeen mukaan, esimerkiksi kerran kuussa tai muulloin sopivana ajankohtana.

Yleisesti käytetty tuttu kaverieläin on koira, mutta myös muita vaihtoehtoja on kaupunkialueellakin käytettävissä.

Vierailevana eläimenä voivat olla esimerkiksi:

Kissa

Kani

Sika

Marsu

Laama

Alpakka

Pienempien terapia -ja kaverieläinten ohessa myös koulutetut alpakat ja laamat liikkuvat sujuvasti jopa sellaisissa hoivakodeissa, joissa on useita kerroksia.

Eläinvierailuista ja muusta terapia -ja kaverieläimiin liittyvästä toiminnasta saat lisätietoa tutustumalla muun muassa seuraaviin sivuihin:

Eläinavusteiset menetelmät

Eläinavustajat ry

Koirat kasvatus- ja kuntoutustyössä ry

Kennelliiton kaverikoiratoiminta

Hali-Bernit

Suomen karvakaverit

Alpakkaterapia

Nurmelan alpakat

Muut eläinkokemukset

Eläinten seuraamista ei pidä sitäkään väheksyä kokemuksena. Eläinten tarkkaileminen tai eläinten kuvien katseleminen vaikuttaa helpottavasti stressin aiheuttamiin fysiologisiin reaktioihin. Television eläindokumentteja seuraamalla pääsee tutustumaan myös eksoottisempien eläinten elämään tai muistelemaan omia kokemuksiaan erilaisten eläinten parissa. Positiivisia eläinmuistoja voivat herättää myös esimerkiksi taulut ja kortit, joissa on eläinten kuvia. Eläinten kuvia voi myös maalata ympäristöön tai eläimet voivat olla läsnä koristeiden tai patsaiden muodossa. Ikkunoiden kautta tai pihalta käsin taas on mahdollista seurata kaupunkialueella liikkuvia pieniä eläimiä, kuten esimerkiksi lintuja ja oravia. Lintujen ruokinta, viherkatto, hyönteishotellit tai ruukkupuutarha ovat omiaan tuomaan esimerkiksi perhosten, mehiläisten ja muiden siivekkäiden elämää lähelle seurattavaksi. Lintujen, kuten muidenkin eläinten ruokinnassa on kuitenkin hyvä muistaa myös ei toivottujen eläinvieraiden mahdollisuus. Kaupunkialueilla ei toivottuihin vieraihin voivat kuuluvat herkästi lokit, kesykyyhkyt ja liian tuttavalliseksi käyvät oravat. Kaupunkialuilla saattaa olla myös määräyksiä, jotka rajoittavat eläinten ruokintaa.