Green Care-GREEN KARELIA-hanke

Green Care – Vihreä hoiva tarjoaa uusia erikoistumisen mahdollisuuksia

Green Care – Vihreä hoiva tarjoaa uusia erikoistumisen mahdollisuuksia sosiaali-, terveys-, kasvatus- ja matkailualan pk-yrityksille ja maatiloille.  Tähän mahdollisuuteen on tarttunut jo yli 90 yritystä Pohjois-Karjalassa, jossa on kehitetty luontolähtöistä kuntouttavaa työtoimintaa maatilalla ja metsässä, päihdekuntoutus-, mielenterveyskuntoutus- ja fysioterapiapalveluja, varhaiskasvatusta, sijaishuolto- ja lastenkotipalveluja, hoitokotiyrittäjyyttä, työhyvinvointipalveluja ym.  Uusia yrityksiä on syntynyt ja jo olemassa olevat yritykset ovat kehittäneet toimintaansa mm. Green Care LuontoHoiva ja LuontoVoima -laatujärjestelmätyöllä. Kehittämistyön on mahdollistanut Green Care-Green Karelia -hanke (2017-2019) ProAgria Pohjois-Karjalan Maa- ja kotitalousnaisten ja Karelia Ammattikorkeakoulun koordinoimana. Hankkeen tavoitteena on ollut Green Care -liiketoiminnan tunnettavuuden edistäminen sekä yritysten ja palvelujen ostajien verkostoituminen. Hanketta on rahoittanut Euroopan Sosiaalirahasto, ELY-keskus, Business Joensuu, Keski-Karjalan maaseutupalvelut ja Pielisen Karjalan maaseutupalvelut.

Seuraavassa linkki Green Care - GREEN KARELIA -hankkeen loppuraporttiin: https://www.theseus.fi/handle/10024/161315

Yhteistoiminta yritysten, palvelujen ostajien ja kehittäjien välillä jatkuu Green Care Itä-Suomi alueyhdistyksen piirissä. Seuraava Green Care -verkostoitumistapaaminen järjestetään lauantaina 27.4.2019 Kukkolan tilalla Joensuussa. Luvassa on yritysesittelyjä, asiantuntijaluentoja, Metsämieli-retki ja alueyhdistyksen kevätkokous. Tervetuloa!            

Green Care -valmennuksia, työpajoja, palvelumuotoilua, markkinointia, liiketoiminnan kokonaisvaltaista kehittämistä...

Green Care-GREEN KARELIA-hankkeessa Green Care -toimintaa ja -yrityksiä tehdään tunnetuksi erilaisissa teematilaisuuksissa, messuilla, tutustumisretkillä, Green Care -yritysten avointen ovien päivillä, tiedotus- ja markkinointijulkaisuilla ja sosiaalisessa mediassa. 

Hankkeessa järjestetään käytännönläheisiä teemoitettuja työpajoja, valmennuksia mm. seuraavista aihealueista: Eläinavusteiset menetelmät Green Care -palveluissa, luontoavusteiset menetelmät Green Care -palveluissa, GC -palvelut maatilaympäristössä, laatuvalmennus, puutarhaterapia, luonnontuotteet tutuksi, luonnonmateriaalitaitotyöpaja, GC-yritysten ruokapalvelut, yrityksen maiseman hyödyntäminen Green Care -palveluissa (”tarinoita yritystä ympäröivästä luonnosta, kasvillisuudesta, geologiasta, kulttuurihistoriasta, nykypäivästä”), Portaat yrittäjyyteen.  

Green Care-GREEN KARELIA-hankkeen toteutusaika: 1.2.2017 - 31.1.2019

Toteuttajat: ProAgria Pohjois-Karjala, Maa- ja kotitalousnaiset & Karelia Ammattikorkeakoulu

Rahoittajat: Itä-Suomen ESR-ohjelma, Ely-keskus, Joensuun seudun kehittämisyhtiö, Keski-Karjalan maaseututoimi,           yritykset

Projektipäällikkö: 

Johanna Rinnekari, ProAgria Pohjois-Karjala / Maa- ja kotitalousnaiset,  johanna.rinnekari@proagria.fi,  p. 040 301 2441

Projektiasiantuntija:

Katri Palpatzis, Karelia Ammattikorkeakoulu, katri.palpatzis@karelia.fi, p. 050 405 9986

Mukaan toimintaan

Green Care Itä-Suomi on alueellinen yhdistys, joka edistää luonnon hyvinvointivaikutuksiin perustuvaa palvelutoimintaa.

Liity jäseneksi

Yhteystiedot

Johanna Rinnekari, ProAgria Pohjois-Karjala 
Puhelin +358 40 301 2441, johanna.rinnekari@proagria.fi

Katri Palpatzis, Karelia Ammattikorkeakoulu

Puhelin +358 50 405 9986, katri.palpatzis@karelia.fi

Pj. Riina Harinen, Green Care Itä-Suomi alueyhdistys
Puhelin +358 45 319 5145, info@onnenpisara.fi