Maaseudun puutarha

Ikääntyneille puutarhatoiminta elvyttää erityisesti kognitiivisia kykyjä, vahvistaa hallinnan tunnetta ja identiteettiä, sekä kannustaa liikkumaan. Kasvien kanssa puuhailu ja yhteiset puutarhatyöt liitetään usein vanhojen positiivisen muistojen elpymiseen ja normaaliuden tunteisiin myös laitosolosuhteissa. Touhuaminen kasvien kanssa parantavaa osallistujien sosiaalisia suhteita. Näistä suhteista taas kumpuaa keskustelunaiheita, tunteita, ajatuksia ja päätelmiä liittyen kasveihin. Puutarha-aktiviteetit tarjoavat mahdollisuuksia myös itsereflektioon, rentoutumiseen sekä osallisuutta normaaliin työntekoon.

Aktiivinen puutarhanhoito voi olla osa virkistystoimintaa ja kuntoutusta. Puutarha-aktiviteetteja käytettäessä tietoisesti ja tavoitteellisesti kuntoutumistavoitteiden saavuttamiseksi, on kyse terapeuttisesta puutarhatoiminnasta, joka on ammattilaisen ohjaamaa asiakaskeskeistä toimintaa.

Puutarha maatilaympäristössä voi olla esimerkiksi:

kotitarvekasvimaa

perinnepuutarha

kuntouttava puutarha tai aistipuutarha                                                                  

kasvihuone

marjapensaita / hedelmäpuita

kesäkukka- tai perennapenkkejä, kukkapensaita esim. pionit, ruusut

Viljely

Maatilaympäristöön liittyy olennaisena osana viljelytoiminta. Hoivakotitoiminnassa viljely on todennäköisesti useimmiten kotitarveviljelyä, kuten perunoiden viljely hoivakodin koko talven tarpeisiin. Samoin voidaan viljellä marjapensaita ja omenapuita siinä laajuudessa, että niiden sadosta riittää koko hoivakodille sekä esimerkiksi lahjoiksi tai myytäväksi saakka. Nämä ovat myös perinteistä suomalaista kotitarveviljelyä, joka on tuttua suurimmalle osalle ikääntyneistä. Sadon hyödyntämisessä, kuten hillojen tai mehun teossa, voivat olla mukana kaikki asukkaat. Jos maatilaympäristön hoivakodissa on eläimiä, niiden rehujen ainakin osittainen viljely (esim. nurmenviljely, laidunnus) saattaa olla mahdollista. Tämä toki vaatii omaa, asian osaavaa henkilökuntaa sekä jonkin verran maatalouden koneistoa sekä varastointitiloja. Mikäli hoivakodin yhteydessä tai välittömässä läheisyydessä toimii maatila, voidaan synergiaetuja hyödyntää. Viljeltyjä kasveja voivat olla myös erilaiset marjapensaat, kuten marja-aronia, jolla voi myös reunustaa piha-alueita.

Sisäkasvit

Kasvit, viherseinät, kukat, kivet ja muut luontoelementit sisätiloissa vaikuttavat edistävästi ihmisen hyvinvointiin ja terveyteen. Sisäkasvit kohottavat hyvinvointia parantamalla huoneilman laatua nostamalla ilmankosteutta ja vähentämällä sisäilman haitallisia kaasuja kuten formaldehydia, bentseenejä, heksaaneja ja trikloorietyleenejä. Ne myös vähentävät pölyn kerääntymistä ja lisäävät tilojen viihtyvyyttä. Ne voidaan valita helppohoitoisuuden, tarpeen, allergiaseikkojen tai ulkonäön perusteella, ja vaativat varsin vähän suurempia hoitotoimenpiteitä. Mullan vaihto keväisin ja ravinteiden saannista huolehtiminen ovat useimmille kasveille riittävää hoitoa. Tärkeää on huomioida, etteivät kasvit saa olla myrkyllisiä. On olemassa muistisairauksia (esim. Lewyn kappale-tauti), jonka käytösoireisiin saattaa joillakin henkilöillä kuulua muun muassa kasvien lehtien repiminen ja syöminen. Sisäkasveja voidaan pitää myös, joko kokonaan tai osittain lasitetuilla terasseilla, jolloin ne tulee valita niin, että ne kestävät myös viileämpiä olosuhteita. Sisälle voi myös hankkia leikkokukkia tai kerätä niitä pihamaalta tai pientareilta. Mukaan voi lisätä kauden mukaisia kasveja, kuten esimerkiksi auringonkukkia tai viljantähkiä (jos viljellään itse tai saadaan jostain lähistöltä).

ms-puutarha-

Ulkokasvit

Ulkokasvien käyttöön maatilaympäristössä on lähes loppumattomasti vaihtoehtoja. Yleensä tilaa ja erilaisia kasvupaikkoja on runsaasti. Ulkokasvit voivat olla joko pelkästään viihtyvyyt

tä lisääviä ja kauniita katsella, hyötykasveja tai molempia, kuten esimerkiksi vihanneskrassi. Kesäkukat pihalla erilaisissa ruukuissa, laatikoissa tai vaikka vanhoissa maitotonkissa ovat yleisiä.

Ideoita ja ohjeita omien tarpeiden mukaisiin ulkokasveihin löytyy esimerkiksi:

Hyötykasviyhdistys www.hyotykasviyhdistys.fi

Marttaliitto; hyötykasvit https://www.martat.fi/marttakoulu/puutarha/hyotykasvit/

Marttaliitto; puutarha