Hyvinvointia Heiskalan Hoppalasta

Lapset , Nuoret , Työikäiset , Vanhukset, Erityisryhmät
Fysiologinen kuntoutus, Sosiaalinen kuntoutus, Psykoterapia, neuropsykologinen kuntoutus, Ennalta ehkäisy, varhainen puuttuminen, Kasvatus , Erityisryhmien liikunta-, virkistys- tai virikepalvelut, Työhyvinvointitoiminta , Tavoitteellinen luontoliikunta

Kohteen kuvaus

Tarjoan sosiaali- ja terveydenhuoltoalan sekä hevosalan ammattilaisena monipuolisia ja esteettömiä hevosalanpalveluja varmajalkaisilla islanninhevosilla ja suomenhevosilla. Hevosemme elävät mahdollisimman lajinmukaista elämää suuressa laumassa kengättä ja lähes koko lauma on myös kuolaimetta. Meille hevostemme hyvinvointi on ensisijaisen tärkeää, kaikki toiminta lähtee liikkeelle hyvinvoivasta ja tyytyväisestä hevosesta. Ovathan hevosemme työkavereitamme ja rakkaita perheemme jäseniä. Jokainen hevonen on oma ainutlaatuinen persoonansa. Hevosavusteisessa työssä on tärkeää tuntea jokainen hevonen yksilöllisesti, näin osataan valita oikea hevonen työpariksi kulloiseenkin toimintahetkeen.

Äärellä uuden ihanuuden
jotain kuulen - niin luulen.
Ehkä kuiskatun salaisuuden tai toivon tulevaisuuden.

Haaveesta totta

Hyvinvointia Heiskalan Hoppalasta on saanut alkunsa harrastuksesta, elämäntavasta, omista elämänkokemuksista sekä tietysti vahvasta haaveesta työskennellä hyvinvoiva hevonen työparinani. Sosiaali- ja terveysalan ammattilaisena haaveilin vuosia yhdistäväni työhöni hevosen parantavan ja eheyttävän vaikutuksen sekä pitkäaikaisen ammattitaitoni ja kokemukseni. Valjastaa käyttöön sen voiman, joka hyvin kohdellulla ja hyvinvoivalla hevosella on luonnostaan. Hevonen on sielumme ja käytöksemme peili! Nyt sosiaalipedagoginen, esteetön hevos- ja luontoavusteisia palveluja sekä islanninhevosvaelluksia ammatillisesti tarjoava tallimme on toiminut Liperissä kaksi vuotta.

Kaikkea toimintaamme ohjaa sosiaalipedagoginen viitekehys: toiminnallisuus, osallisuus, elämyksellisyys, yhteisöllisyys ja dialogisuus, mihin yhdistämme hevosen ja luonnon voimauttavan ja eheyttävän vaikutuksen. Tallimme on paikka, johon asiakas tulee kokemaan kokonaisvaltaista hyvinvointia ja samalla oivaltamaan kuinka huikean hieno, arvokas ja monipuolinen eläin hevonen on! Hevonen opettaa asiakkaalle paljon myös asiakkaan omasta hyvinvoinnista ja sen huolehtimisen tärkeydestä. Hevonen ei ole tallillamme kone, jolla suoritetaan ja otetaan välineestä kaikki irti, vaan kaikki mitä tallillamme tehdään tehdään se hevosen kanssa yhteistyössä, dialogissa hevosta kunnioittaen ja sen hyvinvoinnista huolehtien.

Tallimme tarjoaa kokonaisvaltaisia hevosharrastus- ja kuntoutuspalveluita yksityisasiakkaille, ryhmille, työporukoille, perheille. Toteutan hevos- ja luontoavusteisen kuntoutuksen ohessa ohjattuja islanninhevosmaastoja ja vaelluksia, hevostaitotunteja, työhyvinvointi- ja virkistyspäiviä, hevoskerhoja, kesäleirejä ja erilaisia kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin pureutuvia teemakursseja.

Islanninhevosvaellus-asiakkaat tulevat ympäri Suomea ja vaellusasiakkaissa näkyykin vahvasti lomakaudet, jolloin ihmiset matkustelevat ja hakevat elämyksiä sekä kokonaisvaltaista hyvää oloa, jonka turvin jaksaa taas arjen aherrukset. Asiakkaikseni hakeutuu paljon arkoja, kiusattuja, työuupuneita ja monella muulla tapaa elämän kolhuja kokeneita eri-ikäisiä ihmisiä, jotka hakevat rauhaa, aitoa kohtaamista ja kiireettömyyttä sekä hevosen pyyteetöntä lämpöä ja rakkautta.

Sosiaalipedagogisessa hevostoiminnassa SPHT:ssa, EASEL -  tunnetaitovalmennuksessa ja Green Care -toiminnassa tallillamme toimitaan dialogisessa prosessissa moniammatillisesti ammattihenkilön, hevosen ja asiakkaan kanssa yhteistyössä yksilöinä tai pienryhmätoimintana. Kaikenikäisille suunnattuun toimintaan voivat osallistua myös pyörätuolia käyttävät, sekä henkilöt, joiden toimintakyky on heikentynyt. SPHT:ssa, EASEL -  tunnetaitovalmennuksessa ja Green Care -toiminnassa ei ratsastaminen ole itsetarkoitus, vaan monipuolisen toiminnan avulla konkretisoidaan hyvinvointiin vaikuttavien asioiden merkitys huolehtimalla eläimestä.

Hevonen hyväksyy jokaisen aitona omana itsenään, ilman suorittamisen paineita. Hevonen avaa, jos uskallamme heittäytyä piiloon painetut tunnesolmumme, jotka turvallisessa ja kiireettömässä ilmapiirissä on luottamuksellisesti hyvä purkaa.

Vankkaa sosiaali- ja terveysalan, hevosalan osaamista

Olen hevos- ja terveydenhuoltoalan moniosaaja. Hevosalan koulutukset ja täydennyskoulutukset täydentävät sosiaali- ja terveydenhuoltoalan 25- vuoden ammatillisuuttani. Näistä muodostuu vankka osaamis- ja kokemuspohja asiakkaiden kuntouttamiseksi ja kohtaamiseksi. Olen mm. sosiaalipedagoginen hevostoiminnan ohjaaja, hevosavusteinen mindfulness -ohjaaja ja Maaliskuussa 2018 valmistun EASEL - tunnetaitovalmentajaksi. Tallimme hevoset ovat koulutettuja tehtäviinsä luonnollisilla hevosmiestaidoilla ja pehmeillä arvoilla.

Hevostoiminnasta voimaa ja tukea arkeen.

Toiminta on suunnitelmallista, tavoitteellista ja kokonaisvaltaista. Toiminnan tavoitteena on asiakkaan sosiaalisen kasvun-, kehityksen ja hyvinvoinnin tukeminen. Samalla fyysinen ja psyykkinen toimintakyky ja elämänhallinta vahvistuvat toiminnallisuuden ja konkreettisen tekemisen keinoin. Toiminnassa hyödynnetään eri menetelmiä aktivoiden tekemisen ja oivalluksen kautta kuntoutujan omia ajatus-, tunne- ja toimintaprosesseja. Tuloksena syntyy omia oivalluksia ja kokemuksia jotka mahdollistavat aktiivisen ja tuloksellisen kuntoutumisen.

 

 

 

 

Yhteystiedot

Yhteyshenkilö

Helena Heiskanen

Osoite

Liperintie 98 D
83100 Liperi

Puhelin

050 520 3909

Sijainti kartalla

Kuvia kohteesta

Mukaan toimintaan

Green Care Itä-Suomi on alueellinen yhdistys, joka edistää luonnon hyvinvointivaikutuksiin perustuvaa palvelutoimintaa.

Liity jäseneksi

Yhteystiedot

Johanna Rinnekari, ProAgria Pohjois-Karjala 
Puhelin +358 40 301 2441, johanna.rinnekari@proagria.fi

Katri Palpatzis, Karelia Ammattikorkeakoulu

Puhelin +358 50 405 9986, katri.palpatzis@karelia.fi

Pj. Riina Harinen, Green Care Itä-Suomi alueyhdistys
Puhelin +358 45 319 5145, info@onnenpisara.fi