Päiväkoti Siilinpiilo

Lapset
Hoivapalvelut, Ennalta ehkäisy, varhainen puuttuminen, Päivätoiminta, Kasvatus , Tavoitteellinen luontoliikunta

Kohteen kuvaus

Päiväkoti Siilinpiilo on 25-paikkainen yksityinen päiväkoti,  jonka perusajatuksena on lapsilähtöisyys, kokonaisvaltaisuus ja elämyksellisyys. Painopistealueinamme ovat luonto, taide ja musiikki, liikunnan ilon läpäistessä kaikki toiminnot. Vuonna 2010 perustettu Siilinpiilo sijaitsee  Kiteen Ruppovaarassa, Villa Kylänselässä, missä erilaisten ihmisten ja ikäpolvien kohtaaminen kuuluu luontevana osana päiväkotimme arkeen. Lapset vierailevat myös läheisissä hoivakodeissa ja Siilinpiilossa järjestetään mm. mummo- ja vaaripäiviä. Toiminnallemme on asetettu pedagogiset tavoitteet, joita toteutetaan leikin ja lapsen luontaisen toiminnan kautta tukemalla lapsen persoonallisuutta, sosiaalisia valmiuksia ja monipuolista kehitystä, johon myös liikunnallisuus ja käden taitojen harjoittaminen yhdistyvät.

Siilinpiilo on kuin suuri yhteinen koti, jossa sekä lapset että aikuiset viihtyvät. Pelisäännöt ovat kaikille samat ja tavoitteena lämmin, myönteinen kodinomaisuus, jossa kaikki perheenjäsenet otetaan huomioon. Sadut, laulut ja leikkiminen kuuluvat jokaiseen päivään, luontoretkillä keksitään omia loruja ja lauluja metsän asukkaista, sienistä ja kasveista, ja luonnonmateriaaleista tehdään vaikkapa satumetsä päiväkodin pöydälle. Lasten kanssa myös hoidetaan päiväkodin puutarhaa ja sisätilan kasveja. Jokaiselle lapselle kertyy hoitojakson kuluessa oma portfolio, johon lapsen omat tuotokset, hänestä otetut valokuvat ym. materiaali kootaan.

Olemme tiiviissä yhteistyössä kotien kanssa, sillä luottamuksellisten suhteiden avulla päiväkoti voi parhaiten tukea vanhempia heidän kasvatustehtävässään. Muita yhteistyötahojamme ovat Kitee kaupunki, hoito- ja hoiva-alan alueellinen verkosto sekä alan asiantuntijat.

Päiväkoti Siilinpiilon omistaa kesälahtelainen Mäntyniemen Ikihonka Oy. Yrityksen toiminnan kulmakiviä ovat vahva Green Care -ajattelu, ihmislähtöisyys, yhteisöllisyys ja verkostoituminen. Arvojen lähtökohtina ovat ihmisen elämänkaari, sukupolvien jatkumo ja vuorovaikutus ihmisen ja luonnon kesken. Toimintamuotomme perustuvat kestävän kehityksen periaatteisiin ja hyvän, ihmisenkokoisen elämän edellytysten vaalimiseen. Yritykselle myönnettiin lokakuussa 2018 Green Care LuontoVoima Laatua -sertifikaatti. 

Päiväkoti Siilinpiilon motto on lainattu sadusta ”Bremenin katusoittajat”:

"Jos kodissa vallitsee hyvä sopu, ei onni ja rauha koskaan lopu."

Yhteystiedot

Yhteyshenkilö

Sanna-Mari Mämmi

Osoite

Kyläseläntie 3
82500 Kitee

Puhelin

044 765 0263

Sijainti kartalla

Kuvia kohteesta

Mukaan toimintaan

Green Care Itä-Suomi on alueellinen yhdistys, joka edistää luonnon hyvinvointivaikutuksiin perustuvaa palvelutoimintaa.

Liity jäseneksi

Yhteystiedot

Johanna Rinnekari, ProAgria Pohjois-Karjala 
Puhelin +358 40 301 2441, johanna.rinnekari@proagria.fi

Katri Palpatzis, Karelia Ammattikorkeakoulu

Puhelin +358 50 405 9986, katri.palpatzis@karelia.fi

Pj. Riina Harinen, Green Care Itä-Suomi alueyhdistys
Puhelin +358 45 319 5145, info@onnenpisara.fi